Trends in de accountancy

accountancy

De wereld verandert razendsnel en binnen de accountancy brengt dit vele kansen met zich mee. Er is een grote mate van invloed van de automatisering op de accountantspraktijk, striktere regelgeving en veel vraag naar goede medewerkers in de krappe arbeidsmarkt. De accountantssector groeide de afgelopen jaren met ongeveer 5% per jaar en heeft momenteel een goede rentabiliteit.

Samenwerkingen

Binnen de accountancy zijn er steeds meer samenwerkingen en sluiten de kantoren zich aan bij internationale samenwerkingsverbanden. Momenteel zijn er ongeveer 20 allianties actief op de accountantsmarkt. Dit draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit op gebied van externe verslaggeving, zowel dutch GAAP als de andere buitenlandse wet- en regelgeving. Daarnaast verstrekt dit de positie op gebied van de automatisering, omdat kleinere kantoren binnen deze alliantie deze deskundigheid makkelijker kunnen inschakelen. Met name voor de fiscale afdeling is een goed internationaal netwerk van belang. Er is een toenemende vraag naar internationale fiscale advisering. De accountantskantoren die geen totaalpakket kunnen leveren raken steeds meer klanten kwijt en kunnen lastiger nieuwe klanten binden.

Allianties

Een alliantie zijn accountantskantoren die met een eigen naam (merk) op de markt aanwezig zijn. Accountantskantoren kunnen zelf beleid bepalen bijvoorbeeld ten aanzien van PR en marketing.

Netwerk

De deelnemende kantoren voeren dezelfde bedrijfsnaam (merk) en worden ingedeeld in deze netwerkorganisatie. Van belang is dat de markt eenheid herkent van de verschillende deelnemende kantoren.

Robotisering en accountancy

De robotisering heeft grote invloed op de accountantspraktijk. Denk hierbij aan scannen en herkennen applicaties, geautomatiseerd samenstellen en deponeren van de jaarrekening of software modules waarbij weinig of geen handwerk meer aan te pas komt. Men noemt dit No-hands accounting.

In een boekhouding worden informatiestromen zoals die van bankmutaties en facturen aan elkaar gekoppeld. De computers zijn learning, waardoor deze koppeling in de toekomst (en nu al ver gevorderd is) zonder handen tot stand komen. Met de komst van Europese richtlijn PSD2 zal dit een vlucht kunnen nemen.

PSD 2

Met de komst van PSD 2 wordt er een koppeling gelegd tussen leverancier en klant. De factuur wordt real time gemaakt en direct in de boekhouding van de klant verwerkt. De verwachting is dat er ook een aansluiting met de bank tot stand zal komen. De banken en accountants kunnen hier nog veel plezier aan gaan beleven.

Wet- en regelgeving

De accountantsmarkt wordt gekenmerkt door wijzigingen ten aanzien van de wet- en regelgeving. Wwft, NV COS, RJ en T9BW2 zijn continue aan verandering onderhevig. Daarnaast spelen ook binnen bepaalde branches wijzigingen, zoals banken en verzekeraars ten aanzien van de Wft. Bij de gemeenten de BBV en bij zorginstellingen de wet WMO/jeugd. Het vakgebied wordt daardoor complexer en arbeidsintensiever. De AFM houdt een streng toezicht en is ook niet terughoudend in het publiceren van persberichten, waarin de kwaliteit van accountantskantoren in negatieve zin wordt beschreven. De jaarrekeningcontrole vraagt steeds meer van de accountants.

Omzetontwikkeling accountantskantoren

De markt voor accountancy en administratieve dienstverlening steeg in 2018 met 4,9%, zo rapport het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ongeveer één derde van de zakelijk dienstverleners geeft aan een tekort te hebben aan medewerkers. Er is sprake van een positieve trend en de zakelijke dienstverleners hebben vertrouwen in de toekomst.

Top 20 accountantskantoren

In de top 20 accountantskantoren zijn in 2018 weinig veranderingen ten opzichte van een jaar eerder. Er is overal sprake van gezonde groei.

Nr Accountantskantoor Omzet 2017 (€ miljoen) FTE
1 Deloitte 896.8 5.285
2 EY 837,0 4.378
3 Pwc 832,7 4.713
4 Kpmg 655,0 3.850
5 BDO 274,6 2.406
6 Flynth 128,2 1.195
7 Baker Tilly 99,4 719
8 Accon Avm 87,4 794
9 Mazars 87,1 662
10 Alfa 78,4 775
11 De Jong & Laan 64,5 528
12 ABAB 57,8 614
13 Grant Thornton 53,0 388
14 DRV 49,5 450
15 Countus 43,9 423
16 Crowe Horwath Foederer 43,8 361
17 MTH 37,0 337
18 Witlox van den Boomen 33,7 275
19 Schipper Groep 33,4 303
20 RSM Netherlands 32,0 223

Fusies en overnames

Er zijn volop fusies en overnames op de markt. Er is al jaren een grotere vraag dan het aanbod. Deze vraag kan verklaard worden door het positieve sentiment en de afname van de omzet per klant. De gemiddeld aankoopprijs van een kantoor ligt rond de 80% van de jaaromzet.

Trends in de accountancy

Er zijn volop kansen op de accountancymarkt. Belangrijke kansen en bedreigingen zijn de robotisering en de krapte op de arbeidsmarkt. Door schaalvergroting (overnames) en het aangaan van samenwerkingen kan een kantoor de hogere kwaliteitsvraag en de groei realiseren. De trend binnen de accountancy is positief.